Bönhuset

Bönhuset ägs av Skråmträsk bönhusförening som också ansvarar för skötsel och underhåll av fastigheten. I huset finns en kyrksal, serveringslokal och kök samt ungdoms- och föreningslokaler på andra och tredje våningen. Både EFS och andra föreningar i byn nyttjar bönhuset till sina verksamheter. 2012 gjorde Skråmträskbygdens byaförening en renovering av andra våningen, som därmed också blev en s k servicepunkt för Skråmträsk. Dessutom hyr hemtjänsten kontors- och personalutrymmen i huset.

Bokningar av bönhuset kan göras genom att kontakta Gerd Lindh tel 0910-589151.