Nära Marken

På övningarna med barnkören Nära Marken blir det mycket sång och även lite dans och lek. Alla barn från förskoleklass och äldre är välkomna att vara med. Ledare är Linda Lindh.