Bönhuset

Bönhuset ägs av Skråmträsk bönhusförening som också ansvarar för skötsel och underhåll av fastigheten. I huset finns en kyrksal, serveringslokal och kök samt ungdoms- och föreningslokaler på andra och tredje våningen. Både EFS och andra föreningar i byn nyttjar bönhuset till sina verksamheter. 2012 gjorde Skråmträskbygdens byaförening en renovering av andra våningen, som därmed också blev en s k servicepunkt för Skråmträsk.

Bokningar av bönhuset kan göras på byaföreningens hemsida  https://www.skramtraskbygden.se/bokning/bonhuset/ eller genom att kontakta Erik Hellgren, tel 070-5654462